6 năm trước
Chưa kịp đến ký sổ đăng ký kết hôn thì tôi chuyển dạ phải nhập viện, được phường cấp cho "đăng ký kết hôn tạm", vậy chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp chưa?
  • Sau ly hôn, muốn con theo họ mẹ

    6 năm trước
    Anh ấy không đến thăm, không quan tâm, không chu cấp nuôi dưỡng. Nay tôi muốn thay đổi họ của con sang họ mẹ thì phải làm thế nào?
© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 54.80.249.22
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U