/ (6 năm trước )

Muốn gửi ôtô từ Đức về cần những thủ tục gì?

Chồng tôi là người Đức, chúng tôi đã kết hôn nhưng tôi chưa nhập quốc tịch và vẫn ở Việt Nam (Anh Tâm)

Nay chồng tôi muốn gửi một chiếc ôtô về Việt Nam thì cần làm những thủ tục gì và đóng các loại thuế ra sao?

Câu h ỏi c ần t ư v ấn và chia s ẻ kinh nghi ệm xin g ửi v xe@vnexpress.net ho ặc xemay@vnexpress.net

Chia sẻ bạn bè & mọi người

© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 54.80.249.22
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U