6 năm trước
Sau khi có thông tin về người hiến tạng, bác sĩ đã đáp máy bay vào TP HCM để phẫu thuật lấy gan và quay ra Hà Nội ngay trong đêm.
 1 2 > 
© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 54.80.249.22
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U