8 năm trước
EC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế củai khu vực đồng euro, lạm phát thấp vẫn là mối đe dọa đối với sự phát triển trong ít nhất 2 năm tới.
© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 54.80.249.22
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U