14 giờ trước
Một bữa nọ, khi đang lướt facebook, tôi tình cờ bắt gặp một câu chuyện nhỏ được nhiếp ảnh gia Giang Trịnh ghi lại. Có thể nhiều người đọc xong sẽ cảm thấy nó thật bình thường, chẳng có gì đáng quan tâm, chỉ là chuyện về một cái cây 'hơi đặc biệt' mà thôi.
© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 23.20.219.0
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U