6 năm trước
Gần đây có nhiều trẻ lớn trên 10 tuổi ở Tiền Giang mắc bệnh sốt xuất huyết.
  • Trẻ đổ bệnh do lây nhiễm từ quần áo

    6 năm trước
    Quần áo của cha mẹ hoặc những người thăm viếng trẻ mới sinh có thể là một trong những nguồn phát tán virút hợp bào hô hấp (RSV) gây viêm hô hấp hàng đầu ở trẻ nhỏ nhập viện.
  • 5 l

    6 năm trước
© Bản quyền thiết lập trang tin điện tử thuộc về công ty Soi. Your Ip: 54.80.249.22
Phiên bản thử nghiệm|Liên hệ|Báo soi RSS|Sitemap.xml|Giao diện wap
U